Hur man använder Stop Loss och tar vinst i IQ Option

Hur man använder Stop Loss och tar vinst i IQ Option


Stop Loss och ta vinst

Stop-loss och take-profit (SL/TP) management är ett av de viktigaste begreppen inom Forex. Djup förståelse för de underliggande principerna och mekaniken är avgörande för professionell valutahandel.

Stop-loss är en order som du skickar till din Forex-mäklare för att stänga positionen automatiskt. Take-profit fungerar ungefär på samma sätt och låter dig låsa in vinst när en viss prisnivå nås. SL/TP används därför för att lämna marknaden. Helst på rätt sätt och i rätt ögonblick. Det finns flera strategier som gör beslutsprocessen svårare men ger också handlaren ytterligare möjligheter.
Hur man använder Stop Loss och tar vinst i IQ Option
SL/TP-anpassningsmenyn kan nås i det övre högra hörnet


Öppna stop-loss-order

Vad är en stop-loss och varför skulle någon använda den i handel? Genom att öppna en stop-loss-order bestämmer du hur mycket pengar du är villig att riskera i ett fall av varje enskild affär.
Hur man använder Stop Loss och tar vinst i IQ Option
IQ Option handelsplattform beräknar nämnda belopp som en procentandel av din initiala investering.

Att skära av förluster i rätt ögonblick är en färdighet som alla handlare måste lära sig förr eller senare om de vill nå en viss grad av framgång. Professionella handlare tror att det är klokt att anpassa stop-loss till marknadsförhållandena, inte bara den summa pengar du är redo att offra. Att ta hänsyn till teknisk analys kan också vara praktiskt. Och kom ihåg att majoriteten av handlare håller med: det är viktigt att veta när man ska ta sig ur handeln redan innan man öppnar en position.

Det finns tre huvudsakliga sätt att fastställa optimala stop-loss-poäng:

1 Procent Stop. Bestäm stop-loss-positionen baserat på mängden kapital du är villig att riskera vid varje särskilt ögonblick. Stop-loss i det här fallet beror mycket på ditt totala kapital och hur mycket pengar du investerar. Kom ihåg att experter förespråkar att inte tilldela mer än 2 % av ditt handelskapital till en enda affär.

2 Sjökortsstopp.Denna metod är mer teknisk analysorienterad än de andra. Det visar sig att stöd- och motståndsnivåer också kan hjälpa oss att bestämma optimala SL/TP-punkter. Att ställa in stop-loss utöver stöd/motståndsnivåer är ett sätt att göra det. När marknaden handlar utanför dessa områden, finns det en god chans att trenden kommer att fortsätta att arbeta emot dig. Det är dags att ta det som är kvar av din investering.

3 Volatilitetsstopp. Volatilitet är något handlare inte vill missa. Det kan skilja sig dramatiskt från tillgång till tillgång, vilket gör en enorm inverkan på handelsresultaten. Att veta hur mycket ett valutapar eller en aktie kan röra sig kommer i hög grad att hjälpa till att bestämma optimala stop-loss-poäng. Volatila tillgångar kan kräva högre risktolerans och därför högre stop-loss nivåer.
Hur man använder Stop Loss och tar vinst i IQ Option
Bollinger Bands är en indikator som används för att uppskatta marknadsvolatilitet.

Det kan vara en bra idé att forma ditt eget SL/TP-system genom att kombinera olika tillvägagångssätt. Det bör baseras på din handelsstrategi och marknadsförhållanden.

Genom att använda SL/TP accepterar du inte en skyldighet att vänta tills den förutbestämda prisnivån uppnås. Stäng gärna en affär om marknaden skulle visa ogynnsamma prisåtgärder. Men låt samtidigt inte dina känslor ingripa. Har du någonsin märkt hur förödande känslomässig handel kan bli? Samma sak händer när du lägger en stop-loss-order och inte ger din handelsstrategi tillräckligt med tid för att validera sig själv.

Stop-loss är inte bara utgångspunkten, bra stop-loss kommer att bli en "ogiltigförklaringspunkt" för din nuvarande handelsidé. Med andra ord borde det bevisa att den valda strategin inte fungerar. Annars kan det vara bra att vänta.


Öppna take-profit order

Stop-loss och take-profit fungerar på ungefär samma sätt men deras nivåer bestäms olika. Stop-loss-signaler tjänar syftet att minimera kostnaderna för en misslyckad handel, medan take-profit-order ger handlare en möjlighet att ta pengarna på toppen av affären.

Att ta vinst vid rätt tidpunkt är lika viktigt som att ställa in optimala stop-loss-signaler. Marknaden fluktuerar alltid och vad som verkar vara en positiv trend kan förvandlas till en nedgång på några sekunder. Vissa skulle säga att det alltid är bättre att ta respektabla utbetalningar nu än att vänta och riskera att förlora dina potentiella utbetalningar. Observera att det inte heller är bra att låta din utbetalning växa tillräckligt hög och avsluta affären i förtid, eftersom det skulle äta upp en del av den potentiella utbetalningen. Att vänta för länge kan vara lika skadligt.

Konsten med take-profit-ordrar är att välja rätt ögonblick och avsluta affären precis innan trenden är på väg att vända. Tekniska analysverktyg kan vara till stor hjälp för att fastställa vändpunkterna. Du kan välja mellan Bollinger Bands, Relative Strength Index eller Average Directional Index. Dessa indikatorer fungerar bäst för SL/TP-hantering.
Hur man använder Stop Loss och tar vinst i IQ Option
RSI kan hjälpa till att bestämma optimala vinstpositioner

. Vissa handlare kan rekommendera att använda ett risk/belöningsförhållande på 1:2. I ett sådant fall, även om antalet förluster är lika med antalet framgångsrika affärer, skulle du fortfarande generera utbetalning i det långa loppet. Överväg att hitta ett optimalt risk/belöningsförhållande, som skulle passa din personliga strategi och kom ihåg att det inte finns några universella regler som skulle fungera för varje tillgång och varje handlare.


Saker att komma ihåg

Tänk på att SL/TP bara är ännu ett verktyg i din rika handelsportfölj. Handelskunskaper är inte begränsade till korrekt användning av indikatorer och stop-loss/take-profit-order. Låt inte något automatiserat system handla åt dig. Lita hellre på det för att få bättre kontroll över dina affärer och känslor. Det kan ta lite tid att lära sig grunderna i SL/TP-order, men när det är klart har du en annan handelsfärdighet som måste ha.
Thank you for rating.