Gollanmalar IQ Option - IQ Trader Turkmenistan - IQ Trader Türkmenistan

IQ Option-de nädip pul goýmaly
Gollanmalar

IQ Option-de nädip pul goýmaly

Debet ýa-da kredit kartoçkasy (Visa, Mastercard), Internet bank işi ýa-da Skrill, Neteller, Webmoney we beýleki elektron gapjyklary ulanyp, goýum goýup bilersiňiz. Iň pes goýum 10 ABŞ dollary. Bank hasabyňyz başga walýutada bolsa, serişdeler awtomatiki usulda öwrüler. Söwdagärleriň köpüsi bank kartoçkalarynyň ýerine elektron gapjyklary ulanmagy makul bilýärler, sebäbi pul almak has çalt. IQ Option-da siziň üçin gowy habar bar: goýum goýanyňyzda hiç hili töleg almaýarlar.
IQ Option-de ikilik opsiýalaryny nädip söwda etmeli
Gollanmalar

IQ Option-de ikilik opsiýalaryny nädip söwda etmeli

IQ Option, forex jübütleri, ikilik we sanly görnüşler, kriptografik walýuta, haryt, ETF, indeks we aksiýa ýaly maliýe gurallaryny hödürleýän onlaýn dellal. Şeýle hem, dünýäde söwda etmek üçin iň meşhur atlaryň biri we iň islenýän platforma. Söwdagärden nirede söwda edýändigini sorasaň, diňlärsiň: Ikilik opsiýalaryny IQ Option bilen söwda edýärin.